ซื้อบัตรเข้างาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองบัตรของคุณ


ผู้ซื้อบัตร

@

ประเภทบัตร

One Session Package

99 บาท

- เข้ารับชม 1 Session อะไรก็ได้ใน ​CTC2021 Online
- พร้อมสิทธิ์ในการรับชมซ้ำและ Keynote จาก Sessions นั้น
- สิทธิ์ในการรับชม Creative Unlock Session เพิ่มฟรี


One Day Buffet

199 บาท

- เข้ารับชมทุก Sessions ใน CTC2021 Online เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- พร้อมสิทธิ์ในการรับชมซ้ำและ Keynote จาก Sessions นั้น 24 ชั่วโมง


Marketer Package

399 บาท

- เข้ารับชม 5 Sessions ที่นักการตลาดห้ามพลาดใน CTC2021 Online
- พร้อมสิทธิ์ในการรับชมซ้ำและ Keynote จาก Sessions นั้น
- สิทธิ์ในการรับชม Creative Unlock Session เพิ่มฟรี

รายชื่อ Sessions
1. TRENDS 2021: Marketing
2. Getting started with MARKET DATA
3. E-Commerce and Social media Trends
4. The social trends 2021: View from Facebook
5. The social trends 2021: View from Twitter


Entrepreneurship Package

399 บาท

- เข้ารับชม 5 Sessions ที่ผู้ประกอบการห้ามพลาดใน CTC2021 Online
- พร้อมสิทธิ์ในการรับชมซ้ำและ Keynote จาก Sessions นั้น
- สิทธิ์ในการรับชม Creative Unlock Session เพิ่มฟรี

รายชื่อ Sessions
1. TRENDS 2021: Entrepreneur
2. Entrepreneur Next Normal
3. The Power of Purpose
4. Underdog Case Study
5. 9 Digital Tips For Social-Commerce


Content Creator Package

399 บาท

- เข้ารับชม 5 Sessions ที่คนทำงานยุคใหม่ห้ามพลาดใน CTC2021 Online
- พร้อมสิทธิ์ในการรับชมซ้ำและ Keynote จาก Sessions นั้น
- สิทธิ์ในการรับชม Creative Unlock Session เพิ่มฟรี

รายชื่อ Sessions
1. TRENDS 2021: Creativity
2. Way to Become a Hybrid Creator
3. The Secret of TikTok Creation
4. Why 2021 will be year of streaming
5. Next Era of Music Communication


Active Learner Package

399 บาท

- เข้ารับชม 5 Sessions ที่คนทำงานยุคใหม่ห้ามพลาดใน CTC2021 Online
- พร้อมสิทธิ์ในการรับชมซ้ำและ Keynote จาก Sessions นั้น
- สิทธิ์ในการรับชม Creative Unlock Session เพิ่มฟรี

รายชื่อ Sessions
1. TRENDS 2021: People & Culture
2. How not to be killed in the Creative Industry ฟัง... ถ้าคุณอยากอยู่ในอาชีพสร้างสรรค์ตลอดไป
3. World Wisdom
4. After Work Entrepreneur
5. WFH: Work From Heaven or Work From Hell


Under 22 years old Package

1,500 บาท

- บัตรราคาพิเศษ สำหรับนักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน 22 ปี
- Student under 22 years old


Regular Online Package

1,800 บาท

- สามารถชม VDO ย้อนหลังงาน CTC2021 ได้ทุก Sessions
- Able to watch rerun from CTC2021 at all session


Pack 4 Online Package

7,200 บาท Save 720 บาท
6,480 บาท
Buy 4 for only 1,620 บาท each

- สามารถชม VDO ย้อนหลังงาน CTC2021 ได้ทุก Sessions
- Able to watch rerun from CTC2021 at all session


ทั้งหมด 0 ใบ
รวมเป็นจำนวน
บาท

เมื่อคุณลงทะเบียน ถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Creative Talk แล้ว